Lähettänyt käyttäjä Petri

Seurasin Yle-Areenasta 20.2. eduskunnan tasa-arvoisen avioliittolain puolesta tehdyn kansalaisaloitteen lähetekeskustelua. Useimissa kansanedustajien puheenvuoroissa nousi esiin vaatimus tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta lain edessä sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kyselyn mukaan 108 kansanedustajaa on ilmaissut kannattavansa eduskunnalle jätettyä kansalaisaloitetta. Vain muutamissa käytetyissä puheenvuoroissa todettiin ettei nykyistä avioliittolakia ole syytä muuttaa, ja että vuodelta 2002 peräisin oleva parisuhdelaki antaa seksuaalivähemmistöille riittävän oikeudellisen aseman.

Mutta mitä avioliitolla tarkoitetaan nyt, ja mitä haluttaisiin muuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä? Nykyinen avioliittolaki sanoo avoliiton olevan kahden täysi-ikäisen ja eri sukupuolta olevan ihmisen liitto. Sitä ei voi myöskään solmia lähisukulaisen tai ennestään naimisissa olevan tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön kanssa. Mikäli nyt todella edetään kansalaisaloitteen tarkoittamaan suuntaan avioliittolaissa, jolloin samaa lainsäädäntöä sovelletaan kaikkiin yhtäläisesti riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, tulisi avioliitto avata samoilla perusteilla myös useille muille ryhmille. Tällöin polyamorinen  (monenvälinen) avioliitto tulisi sallia useiden henkilöiden kesken, samoin avioliitot perheen sisällä tai ystävysten kesken.

Avioliitto on vanha instituutio kaikissa tunnetuissa kulttuureissa. Yhteiskunnat ovat kaikkialla halunneet jo tuhansien vuosien ajan tukea ja säädellä miehen ja naisen välistä liittoa ja perhe-elämää avioliittolainsäädännöllä. Kun mahdollinen tasa-arvoinen avioliittolaki antaisi myös adoptio oikeuden samaa sukupuolta oleville pareille, hämärtäisi se myös isyyden ja äitiyden merkitystä lapselle. Kun Norjassa hyväksyttiin samaa sukupuolta olevien avioliitot vuonna 2009, alettiin hallituksen johdolla heti uusimaan päiväkotien opetussisältöjä vastaamaan seksuaalista moninaisuutta. Lasten luonnollista sukupuoli-identiteettiä ei enää opetuksessa ja kasvatuksessa saanut vahvistaa.

Kansanedustajien lähetekeskustelussa esiintyivät myös sellaiset sanat kuin omatunto, kristillinen avioliittokäsitys ja luomisjärjestys. Näitä sanoja käyttivät  ne, joiden arvovalintoja ja päätöksiä Jumalan sana koskettaa. Yleisvaikutelmaksi keskustelusta jäi halu muuttaa ikiaikainen avioliittoinstituutio vastaamaan vähemmistöjen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemisen tarvetta. Mitä tällaisesta avioliittoinstituution muuttamisesta seuraisi on epävarmaa. Raamatun luomisjärjestyksen mukainen liitto on miehen ja naisen välinen liitto.

Asiasanat: