Lähettänyt käyttäjä Petri

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Matt. 6:33

Kesäkuun 10. päivän kansainvälisen uutislehden, Newsweekin kannessa oli rosoinen euron kolikon kuva. Euron sivuille oli kirjoitettu neljällä eurooppalaisella kielellä: ”Loppu? Kaputt?  Finito?  The end?” Kymmenen vuotta sitten Suomi siirtyi ensimmäisten EU maiden joukossa yhteisvaluutan, euron käyttöön. Onko Suomi nyt, kun eurot uhkaavat loppua, ensimmäisten maiden joukossa luopumassa niistä? Tätä koskevaa keskustelua kävivät kansanedustajamme vakavin äänenpainoin ennen kesälomille siirtymistään.

Sama uutislehti, Newsweek, valitsi jokin aika sitten Suomen maailman parhaimmaksi maaksi asua ja elää. Maamme sai kansainvälisessä vertailussa hyvän kokonaisarvosanan. Kaikki tämä kuulostaa kovin ristiriitaiselta ja hämmentävältä aikana, jolloin monen suomalaisen perheen elämän -ja tulevaisuudensuunnitelmat kariutuvat työmahdollisuuksien päättymisiin ja irtisanomisten vyöryyn. Viimeksi voimakkaista saneeraustoimista on ilmoittanut kansainvälisen it- osaamisen kansallinen lippulaivamme, Nokia. Olemmeko kansakuntana unohtaneet kaiken hyvän antajan, Jumalan? Jumala on antanut meille hyvän maan asuttavaksi, viljeltäväksi ja varjeltavaksi, mutta emme enää tunne Raamatun sanan ilmoittamaa Jumalaa. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimus suomalaisten uskosta kertoi 28%:a kansalaisista uskovan enää Raamatun opettamalla tavalla.

Suomen ja Euroopan kansojen sivistys, arvot ja lainsäädäntö ovat pohjautuneet Raamatun juutalaiskristilliseen perintöön. Hyvä elämä, hyvinvointi, on rakentunut tämän perinnön varaan. Viimeisen 20 vuoden aikana olemme vaihtaneet tämän perintömme rahaan ja erilaisiin nautintoihin. Emme voi enää hyvin. Palvelijasta on tullut tyly ja vaativa isäntä neuvottelupöytiin.

Israelin Jumala varoitti profeettojensa kautta kansaa unohtamasta itseään, elävää Jumalaa, ja sanaansa.Kaikki profeetat kutsuivat kansaa palaamaan takaisin elämän tielle, Tooraan. ”Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni…” Jer. 3:14. Profeettojen julistukseen kuului myös voimakas sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus. Tämä kaikui Jesajan ja Aamoksen sanoissa selkeästi. Oppikaa tekemään hyvää;harrastakaa oikeutta,ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Jes. 1:17 ; Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Aamos 5:24.

Vaikka Suomi sijoittuu hyvin kansainvälisen uutislehden, Newsweekin, elämänlaatuvertailussa, olemme kuitenkin kansakuntana vieraantuneet oman hyvinvointimme perusteista: rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäiseen ja ”työhön.” Jeesuksen vuorisaarnan opetuksen mukaan hyvä elämä on seurausta Jumalan valtakunnan asettamisesta ensimmäiselle sijalle elämässä. Jeesus toi ja tuo Jumalan vanhurskauden lähelle meitä.

Kesän kypsyessä kohti elonkorjuun aikaa, me saamme kääntyä kohti elämän Antajaa, Luojaamme, ja Lunastajaamme Jeesusta Kristusta.

 

Asiasanat: