Lähettänyt käyttäjä Petri

Luodun perimmäisten ongelmien syynä sanotaan olevan sen, että hän on luopunut Luojastaan.  Syntiinlankeemus repi ammottavan kuilun Luojan ja koko luodun maailman välille. Myös Jumalan kuva ihmisessä särkyi ruumiin, sielun ja hengen osalta yhteyden Elämän ja Rakkauden lähteeseen katkettua.

Ihminen oli valinnut paratiisin kahdesta puusta, elämän puusta ja hyvän- ja pahatiedon puusta jälkimmäisen kohtalokkain seurauksin.  Ylpeys , halu olla Jumalan vertainen, kävi lankeemuksen edellä. Jumala, Luoja päätti pelastaa langenneen ihmisen ja ihmissuvun. Sen hän teki ihmisen kanssa solmimiensa liittojen kautta. Nooa oli ensimmäinen oman sukukuntansa ”vanhurskas”, jonka kanssa Jumala solmi liiton. Hän rakensi arkin Luojan ohjeiden mukaan. Tähän liittoon kuului Jumalan lupaus siitä, ettei hän enää koskaan tulisi hävittämään eläviä olentoja maan päältä ihmisen pahuuden tähden.

Aabrahamin liitto

Toinen ”vanhurskas” oli Abram, jonka kanssa Jumala solmi liiton. Tähän liittoon, joka perustui uskoon, luottamukseen ja kuuliaisuuteen kuului lupaus maasta ja suuresta jälkeläisten määrästä. Abram sai Jumalalta tehtävän perustaa perhe, johon tulisi kuulumaan  koko liiton kansa ja kaikki Jumalan lapset. Näin Abram, ”Kunnioitettu isä” sai uuden nimen Aabraham, ”Kansojen paljouden isä.”  Hänen siemenessään tulisivat  siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Solmiessaan liiton Aabrahamin kanssa Jumala ilmoitti päätöksestään pelastaa maailma. Tätä tehtävää varten hän loi liiton kansan Israelin  ja antoi sille ikuisen oikeuden Kanaanin maahan. (1. Moos. 17:7-8).

Oman sukupolvemme aikana tapahtunut juutalaisten paluu Kanaanin maahan ei ole sattumaa, vaan osa Jumalan pelastussuunnitelmaa kaikkia kansoja varten. Siinä toteutuu Jumalan sanan lupaus Aabrahamille.  Hän ei ole unohtanut  fyysiselle Israelille antamiaan lupauksia.

Tänään Israelin maasta käytävä taistelu on ymmärrettävissä vain jo kauan sitten alkaneesta pimeyden voimien yrityksestä käsin estää Jumalan pelastussuunnitelman toteutuminen. Läpi historian Jumala on ollut uskollinen Aabrahamille antamalleen lupaukselle. Tästä kirjoittaa apostoli Paavali kirjeessään heprealaisille: ”Totisesti, siunaamalla minä sinut siunaan, ja enentämällä minä sinut enennän.” (Hepr.6:14.) Jos Jumala olisi peruuttanut liittonsa Aabrahamin kanssa ja antanut nämä lupaukset hänen sijastaan Uuden liiton seurakunnalle, ei Israelilla olisi enää oikeutta Kanaanin maahan, eikä mitään tulevaisuutta siellä. Silloin olisi mieletöntä puhua tämän päivänkään Israelin rakentamisesta tai ennalleenasettamisesta. Silloin olisi myös mieletöntä puhua Jumalan lapseudesta tai luvatun Hengen saamisesta.

Uusi liitto Jeesuksessa Messiaassa täytti Jumalan Aabrahamin ja Mooseksen kautta solmitut liitot. Aabrahamille annetut  lupaukset saattoivat toteutua. Myös Uuden liiton aikana kaikki Jumalan lupaukset Aabrahamin saamista alkaen ovat voimassa nykyisen Israelin kansallisvaltion kohdalla. Niin Israel kuin kaikki toisetkin kansat pelastuvat Messiaan kautta, ja saavat luvatun Hengen Hänen kauttaan. Jumala itse sanoo asuttavansa ja rakentavansa Israelin maan ja kansan ennalleen. Profeetta Hesekiel sanoo: ”Ja minä lisään teille ihmisiä runsaasti -kaiken Israelin heimon kokonansa - ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan.” (Hes.36:10). Näin mekin rakennamme ja sanomme:”Sinut rakennettakoon jälleen Israel”, Israel-kongressissa Espoonlahden kirkossa 24.-26.5.