Lähettänyt käyttäjä Karmel
Lehdistötiedote

Keskeiset eurooppalaiset lainsäätäjät antavat tukensa ECI:n YK:lle osoittamalle avoimelle kirjeelle 'Kyllä' neuvotteluille - 'Ei'yksipuoliselle palestiinalaisvaltiolle

Bryssel, 12. syyskuuta 2011 Keskeiset eurooppalaiset lainsäätäjät, heidän joukossaan Euroopan parlamentin ulkosuhteista vastaavan komitean nykyinen puheenjohtaja Gabriele Albertini, antavat tukensa ECI:n YK:lle osoittamalle avoimelle kirjeelle. Kirje sanoo 'ei' palestiinalaisvaltion yksipuoliselle julistamiselle YK:n 66. yleiskokouksessa, joka alkaa tiistaina 13.9. New Yorkissa.

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltioiden johtajille lähetetyssä kirjeessä allekirjoittaneet vetoavat kansainväliseen yhteisöön, jotta se noudattaisi neuvotteluperiaatetta, ja äänestäisi yksipuolisesti julistettavaa palestiinalaisvaltiota vastaan. Näin voitaisiin säilyttää mahdollisuus todelliseen sovintoon sekä oikeudenmukainen ja kestävä rauha.

Kirjeessä vedotaan molemminpuolisen tunnustamisen puolesta, mukaan lukien Israelin tunnustaminen juutalaisvaltiona YK:n julkilausumien mukaisesti. Kirje korostaa myös, ettei ehdotetuilla vuoden 1949 (ns. 1967 linjat) aselepolinjoilla ole laillisten rajojen asemaa kansainvälisen lainsäädännön puitteissa tarkasteltuna, vaan ne ovat ainoastaan aselepolinjoja. Kirje toteaa, että Hamas, joka kannattaa Israelin valtion hävittämistä ja jonka EU on luokitellut terroristijärjestöksi, on tällä hetkellä osa YK:n tunnustusta pyytävää Palestiinan yhtenäisyyskoalitiota. Palestiinalaisvaltio, joka noudattelisi vuoden 1949 aselepolinjoja, olisi sen vuoksi selkeä uhka Israelin valtion olemassaololle.

Kirjeen päätössanoissa puolletaan jakamatonta Jerusalemia juutalaishallinnon alaisuudessa, ja todetaan kaupungin olleen suljettuna juutalaisilta uskonnonharjoittajilta Jordanian miehityksen aikana; sitä vastoin se on ollut avoin kaikkia uskonsuuntia edustaville ihmisille vuoden 1967 jälkeen. Kirje toteaa, että kaupungin säilyminen avoimena ja jakamattomana Israelin valtion pääkaupunkina on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata vapaa pääsy kaikille ihmisille uskonsuuntaan katsomatta.

Nämä huolenaiheet mielessään allekirjoittajat kehottavat uusiin neuvotteluihin Israelin hallituksen ja palestiinalaisten välillä, ja he pyytävät YK:n jäsenvaltioita pidättäytymään ennenaikaisesta palestiinalaisvaltion tunnustamisesta.

Kirje lähetetään EU:n korkea-arvoisille edustajille sekä YK:n pääsihteerille. Se luovutetaan henkilökohtaisesti myös YK:n turvallisuusneuvoston pysyville jäsenille.

Avoimen kirjeen lisäksi EU:n jäsenvaltioissa on kiertänyt lukuisia Israelia puoltavia vetoomuksia; Saksassa yli 40 000 ihmistä on allekirjoittanut kirjeen kansleri Angela Merkelille, jossa ilmaistaan päätös seistä Israelin rinnalla tänä historian ratkaisevana hetkenä. Monissa EU:n pääkaupungeissa, Bryssel mukaan lukien, järjestetään Israel-solidaarisuustapahtumia tulevina päivinä.

Lista avoimen kirjeen allekirjoittajista:

Gabriele Albertini, MEP, Euroopan parlamentin ulkoasiainkomitean puheenjohtaja, Italia
Bastiaan Belder, MEP ja Euroopan parlamentin knesset-valtuuskunnan puheenjohtaja, Alankomaat
Magdi Cristano Allam, MEP, Italia
Luigi Campagna, senaattori, Italia
Paulo Casaca, entinen MEP, Portugali
Jeffrey Donaldson, kansanedustaja, Iso-Britannia
Annelie Enochson, kansanedustaja, Ruotsi
Sari Essayah, MEP, Suomi
Lothar Klein, entinen MEP, Saksa
Lucio Malan, senaattori, Italia
Morten Messerschmidt, MEP, Tanska
Marcello Pera, senaattori, entinen senaatin puheenjohtaja, Italia
Kees van der Staaij, kansanedustaja, Reformoidun kristillisen puolueen (Reformed Christian Party) johtaja, Alankomaat
Cyril Svoboda, entinen ulkoministeri, Taekin tasavalta
Hannu Takkula, MEP, Suomi
Gert Weisskirchen, entinen kansanedustaja ja OSCE:n edustaja taistelussa antisemitismiä vastaan, Saksa

 www.ec4i.org