Lähettänyt käyttäjä Karmel

Julkilausuma

9.1.2016 — 28 TEVET 5776

Toteuttaaksemme taivaanisämme tahtoa: kohti juutalaisten ja kristittyjen kumppanuutta

Alla julkilausuma, jonka myös minä olen allekirjoittanut.

Nyt kun keskinäistä vihanpitoa ja vieraantumista on kestänyt miltei kaksi vuosituhatta, me Israelissa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa seurakuntien, laitosten ja seminaarien johdossa toimivat ortodoksirabbiinit tiedostamme, että meille on tarjoutunut historiallinen tilaisuus: me haluamme toimia taivaanisämme tahdon mukaisesti hyväksymällä kristittyjen veljiemme ja siskojemme meille ojentaman käden. Juutalaisten ja kristittyjen tulee toimia yhteistyökumppaneina, niin että voimme kohdata aikakautemme moraaliset haasteet.

70 vuotta sitten päättynyt holokausti oli vuosisatoja kestäneen juutalaisten halveksunnan, orjuuttamisen ja hylkimisen sekä niihin perustuneen juutalaisten ja kristittyjen välisen vihapidon kieroutunut huipentuma. Näin jälkikäteen tarkasteltuna on selvää, että epäonnistumisemme tämän halveksinnan murtamisessa ja rakentavan vuoropuhelun käynnistämisessä ihmiskunnan hyväksi heikensi maailman murhien ja joukkotuhon syövereihin syösseiden antisemitististen pahojen voimien vastustusta.

Tiedostamme, että katolisen kirkon opit ovat juutalaisuuden osalta muuttuneet perus-teellisesti ja peruuttamattomasti Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen ajoista. 50 vuotta sitten annettu Nostra Aetate –julistus aloitti näiden kahden seurakunnan välisen sovit-teluprosessin. Nostra Aetate ja sen inspiroimina myöhemmin laaditut kirkon viralliset asiakirjat torjuvat yksiselitteisesti antisemitismin sen kaikissa muodoissaan, vahvistavat jumalan ja juutalaisen kansan välisen ikuisen liiton, teilaavat jumalanmurhan ja painot-tavat sitä ainutlaatuista suhdetta, joka vallitsee kristittyjen ja juutalaisten välillä. Paavi Johannes Paavali II kutsui juutalaisia ”vanhemmiksi veljiksi” ja paavi Benedictus XVI ”uskomme isiksi.” Tällä perusteella katoliset ja muut kristityt viranhaltijat aloittivat rehellisen, viiden viime vuosikymmenen aikana laajenneen vuoropuhelun juutalaisten kanssa. Me arvostamme, että kirkko on tunnustanut Israelin ainutlaatuisen aseman kirkkohistorian ja maailman lopullisen pelastumisen osalta. Tänä päivänä juutalaiset ovat kohdanneet pyyteetöntä rakkautta ja kunnioitusta monien kristittyjen taholta esitettyinä keskustelualoitteina, kokouksissa ja kongresseissa ympäri maailmaa.

Kuten Maimonides ja Jehuda Halevi, me tunnustamme ettei kristinusko ole mikään va-hinko tai erhe vaan haluttu jumalainen tulema ja lahja kansoille. Kun juutalaisuus ja kristinusko erotettiin, jumala tarkoitti eron kahden merkittävien teologisten erimielisyyksien omaavan kumppanin eroksi, ei vihollisten väliseksi eroksi. Rabbi Jacob Emden kirjoitti että “Jeesus toi kaksinkertaisen hyvyyden maailmaan. Toisaalta hän vahvisti Mooseksen tooran viestiä majesteettisesti... eikä yksikään viisaistamme ole puhunut empaattisemmin tooramme lahjomattomuudesta. Toisaalta taas hän hävitti kansojen epäjumalat ja velvoitti heidät tottelemaan Nooan seitsemää käskyä niin etteivät kansat käyttäytyisi kuin tannertemme eläimet, ja juurrutti heihin lujat moraaliset luonteenpiirteet... Kristityt ovat seurakunta, joka työskentelee taivaan vuoksi ja jonka palkkiota ei kiistetä.” Rabbi Samson Raphael Hirsch opetti meille, että kristityt “ovat hyväksyneet juutalaisten vanhan testamentin raa-matun jumalaisena ilmestyksenä. He ilmoittavat uskostaan taivaan ja maan jumalaan ja he tun-nustavat jumalallisen johdatuksen suvereenisuuden.” Nyt kun katolinen kirkko on tunnustanut ju-malan ja Israelin välisen ikuisen liiton, me juutalaiset voimme tunnustaa jatkuvasti rakentuvan kristinuskon sitovuuden kumppaninamme maailman pelastamisessa, pelkäämättä että tämän varjolla ryhdytään lähetystyöhön. Kuten Israelin ja Pyhän istuimen kahdenkeskisen komission päärabbinaatti johtajanaan rabbi Shear Jashuv Cohen toteaa, “me emme enää ole vihollisia, vaan yksiselitteisesti kumppaneita selkeyttäessämme olennaisia moraalisia arvoja ihmiskunnan eloonjäämisen ja hyvinvoinnin osalta.” Kumpikaan osapuoli ei pysty toteuttamaan jumalan tehtävää yksin tässä maailmassa.

Sekä juutalaisilla että kristityillä on yhteinen liittoon perustuva tehtävä parantaa maailmaa kaikkivaltiaan suvereniteetin alaisuudessa niin että koko ihmiskunta huutaa hänen nimeään ja kaikki kauhea poistetaan maasta. Me ymmärrämme että kummatkin osapuolet empivät tämän totuuden paljastamisessa ja kehotamme seurakuntiamme unohtamaan pelkonsa niin että alkava suhde perustuu luottamukseen ja kunnioitukseen. Rabbi Hirsch opetti myös että Talmud asettaa kristityt “ihmisen ja ihmisen välisten velvollisuuksien osalta täsmälleen samalle tasolle kuin juutalaiset. Heillä on oikeus hyötyä kaikista velvollisuuksista, ei vain oikeudenmukaisuuden vaan myös aktiivisen inhimillisen veljesrakkauden perusteella.” Menneisyydessä kristittyjen ja juutalaisten suhteet nähtiin usein Eesaun ja Jaakobin ristiriitaisen suhteen kautta, mutta jo 1800-luvun lopulla rabbi Naftali Zvi Berliner (Netziv) ymmärsi, että jumala on tarkoittanut juutalaiset ja kristityt rakastaviksi kumppaneiksi: ”Tulevaisuudessa kun Eesaun lasten puhdas henki tunnustaa Israelin kansan ja sen hyvyyden, mekin esitämme että Eesau tunnustetaan veljeksemme.

Aabraham; suhde yhteen taivaan ja maan luojaan, joka rakastaa meitä kaikkia; juutalaiset pyhät kirjoitukset; usko sitoviin perinteisiin sekä elämänarvot, perhe, armelias oikeamielisyys, oikeuden-mukaisuus ja lopullinen maailmanrauha - rabbi Moses Rivkis (Be’er Hagoleh) vahvistaa tämän ja kirjoitti: ”Viisaat miehet viittasivat vain aikakautensa epäjumalanpalvojaan, joka ei uskonut maailman luomiseen, exodukseen, jumalan ihmetekoihin ja jumalan antamaan lakiin. - Päinvastoin: ne kansat, joiden keskelle olemme hajaantuneet, uskovat kaikkiin näihin uskonnon perusasioihin.”

Meidän kumppanuutemme ei mitenkään pienennä kahden eri seurakuntamme ja uskontomme jatkuvia erimielisyyksiä. Me uskomme että jumala käyttää useita lähettejä paljastamaan totuuttaan samalla kun me vahvistamme ne olennaiset eettiset velvollisuudet, jotka kaikilla kansoilla on jumalan edessä, ja joita juutalaisuus on aina opettanut yleismaailmallisen Nooan liiton mukaisesti.

Jumalaa matkiessaan juutalaisten ja kristittyjen on toimittava esikuvina palvelun, ehdottoman rakkauden ja pyhyyden osalta. Meidät on kaikki luotu jumalan pyhiksi kuviksi ja juutalaiset sekä kristityt jäävät liitolle uskollisiksi ottamalla yhdessä aktiivisen roolin maailman pelastamiseksi.

Alullepanijat ja allekirjoittajat (aakkosjärjestyksessä):

Rabbi Jehoshua Ahrens (Saksa)
Rabbi Marc Angel (Yhdysvallat)
Rabbi Isak Asiel (Serbia, ylirabbiini)
Rabbi David Bigman (Israel)
Rabbi David Bollag (Sveitsi)
Rabbi David Brodman (Israel)
Rabbi Natan Lopez Cardozo (Israel)
Rav Jehudah Gilad (Israel)
Rabbi Alon Goshen-Gottstein (Israel)
Rabbi Irving Greenberg (Yhdysvallat)
Rabbi Marc Raphael Guedj (Sveitsi)
Rabbi Eugene Korn (Israel)
Rabbi Daniel Landes (Israel)
Rabbi Steven Langnas (Saksa)
Rabbi Benjamin Lau (Israel)
Rabbi Simon Livson (Suomi, ylirabbiini)
Rabbi Asher Lopatin (Yhdysvallat)
Rabbi Shlomo Riskin (Israel)
Rabbi David Rosen (Israel)
Rabbi Naftali Rothenberg (Israel)
Rabbi Hanan Schlesinger (Israel)
Rabbi Shmuel Sirat (Ranska)
Rabbi Daniel Sperber (Israel)
Rabbi Jeremiah Wohlberg (Yhdysvallat)
Rabbi Alan Juter (Israel)

”Shabat shalom umevorah”,

Rabbi Simon Livson

Asiasanat: