Lähettänyt käyttäjä Karmel

Tämä kysymys heräsi mielessäni luettuani piispa Irja Askolan Lauantaivieras-haastattelun (HS 15.3.2014). Toisaalta on hyvä, että kirkon johto kiinnittää huomiota eduskunnan valmisteilla oleviin asioihin ja antaa tarvittaessa neuvoja. Näitä olisi kaivannut esim. silloin, kun eduskunnassa vuonna 1965 käsiteltiin ’Jumalan pilkka’ –pykälän poistamista laista. Silloin se jäi poistamatta, koska kahdeksantoista edustajaa sanoi painaneensa ”väärää nappia”. Kukahan sen sai aikaan?

On hyvä, että edustajille annetaan neuvoja, mutta jos piispan suusta tuleville neuvoille annetaan jonkinlainen paavillinen ”ex cathedra” –arvo, silloin saatetaan mennä pieleen.

Kirkon tehtävä on opettaa Raamatun mukaisesti. Viime aikoina on kuitenkin esiintynyt enenevässä määrin ilmiöitä, jotka kertovat eräitten kirkonoppineitten ja yliopiston opettajienkin ryhtyneen, ei arvostelemaan syntiä ja sen tekijöitä vaan niitä Raamatun paikkoja, jotka varoittavat synnistä ja osoittavat, mikä on Jumalan tahto. Onkohan tällainen suunta oikea?

Aikoinaan edustamani yhdistys, kuten muutkin yhdistykset, joutui anomaan tuomiokapitulilta lupaa rippikoulun pitämiseen. Tampereen tuomiokapitulin hakukaavakkeessa oli mm. kysymys: Onko opetus luterilaisen tunnustuksen mukaista? Aluksi jätin ko. kohdan tyhjäksi. Mutta kun se esiintyi joka kerta ja kun kapitulin tarkastajat joka kerta käydessään siitä huomauttivat, korjasin asian seuraavassa hakemuksessa. Otin kopion pappisvihkimyskirjastani, merkitsin siihen ”Liite 1” ja hakemuksen asianomaiseen kohtaan ”Ks. Liite 1”. Tämän jälkeen asiaa ei minulta kysytty. Kapitulissa oli ymmärretty, mitä tarkoitin.

Papille sekä kirkkomme tunnustus että hänen henkilökohtaisesti vannomansa vala ovat pyhiä ja loukkaamattomia. Helsingin piispaa en tunne henkilökohtaisesti, mutta hänen lausumansa herättävät kysymyksiä: Onko pappisvala unohtunut vai onko ihmisten miellyttäminen tuota valaa kalliimpi asia? Nehän eivät missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia asioita. Kehottaisin piispaa lukemaan tarkkaan, mitä Raamattu näistä asioista sanoo. Asiaa ei voida kuitata vain toteamalla, että ”Raamatusta ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä asiasta, koska Raamattu ei tunne nykyaikaista avioliittoa.” Kuinkahan selkeästi asia olisi Raamatussa pitänyt ilmaista, että piispakin sen ymmärtäisi?

Seppo Seppälä
rovasti, Kerava