Lähettänyt käyttäjä Jani

Vuonna 1959 Karmel-lehdessä muisteltiin yhdistyksen alkuvaiheita:

KARMEL-YHDISTYS 10-vuotias

Tammikuun 26. päivänä v. 1949 pidettiin Helsingin yliopistolla kokous, jossa päätettiin perustaa Suomen Karmel-yhdistys, r.y..Yhdistyksen päätehtävänä tuli olemaan kiinnittää entistä suurempaa huomiota Raamatun profeetalliseen Sanaan ja nimenomaan siihen, mikä tässä Sanassa tähtää meidän aikaamme, kuten Israelin kansan paluuseen isiensä maahan ja muihin Kristuksen takaisintulomerkkeihin.

Yhdistyksen johtokuntaan valittiin tohtori Eino Kolari, joka toimi sen ensimmäisenä puheenjohtajana, rovasti Arnold Schalin, varapuheenjohtajana, tohtori Martti Miettinen, maisteriLaina Karjalainen, maisteri Anna-Maija Saarisalo ja neiti Ainokaija Kaakinen, varajäseniksi ekonomi Inkeri Sarvela ja musiikinopettaja Katri Voipio. Tilintarkastajiksi valittiin johtaja Niilo Virtanen ja toimistovirkailija Ester Kajander.

Ensimmäisessä kokouksessaan, maaliskuun 14. pnä, johtokunta valitsi matkasihteerikseen nti Ainokaija Kaakisen, joka sitten onkin uutterasti toiminut tässä tehtävässään koko nämä 10 vuotta.

Vasta marraskuulla 1949 rohjettiin julkaista oman lehden 32-sivuinen näytenumero, päätoimittajana professori Aapeli Saarisalo, joka heinäkuun alussa oli palannut tutkimusmatkaltaan Israelista. Lehden nimeksi tuli KARMEL, joten tämä lehtemme täyttää 10 vuottansa vasta vuoden lopulla.

Yhdistyksemme toimintaan näiden kuluneen 10 vuoden aikana palaamme seuraavassa numerossamme.

Asiasanat: