Lähettänyt käyttäjä Jani

Suomen Karmel-yhdistys perustettiin 26.1.1949. Vuonna 1959 Karmel-lehdessä julkaistiin kymmenen vuotta toimineen yhdistyksen alkuajoista muisteluita, joista yksi alla syntymäpäivämme kunniaksi jälleen jaettavaksi:

Lempi Virtanen: Jumalan viinitarhassa. *)

Hän sanoi heille: "Menkää tekin minun viinitarhaani!" Mt 20: 7.

Kun ajattelen mitä Karmel-työ on minulle henkilökohtaisesti merkinnyt näinä lyhyinä viitenä vuotena, jotka olen saanut sen nimissä Jumalan viinitarhassa työskennellä, niin on se lähinnä merkilmyt työnäkyä, joka on selvästi ilmoitettu Jer. 31: 10. "Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa."

Kohdattuani elävän Vapahtajan ja tultuani omakohtaiseen uskoon v. -46 sain heti suuren halun lukea Raamattua. Aivan ensi kertoja sitä lukiessani Jumalan Pyhä Henki alkoi avata niitä profetioita, jotka puhuivat Israelin takaisin paluusta. Valmistuin silloin tehtävääni kunnallisalalle, mutta jo niihin aikoihin usein tunsin, että työni on oleva jossain muualla - Jumalan työvainiolla. Kului kuitenkin seitsemän vuotta ennenkuin Herra kutsui Karmel-työhön, vaikka olin siihen jo tutustunut melkein sen alusta lähtien.

Ollessani mukana Pohjoismaisessa Karmel-kokouksessa Norjassa v. 1951 tein päätöksen lähteä Israeliin käymään, heti kun siihen tulisi tilaisuus. Se tulikin nopeammin kuin mitä olin osannut aavistaa, jo parin vuoden kuluttua. Jouduin tekemään tuon matkan aivan yksinäni, mutta sen jälkeen sain varmuuden siitä, että paikkani oli oleva Herran työssä. Olin nähnyt omin silmin kuinka Herra palauttaa kansansa Siioniin ja kuinka kaikki se, mitä Hän sanassansa siitä puhuu on totta aivankuin Johannes, joka ristin juurella oli todistajana, sanoo: "Joka sen näki on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte, sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen". (Joh. 19: 35-36) Samoin Herra nyt toteuttaa sitä, mikä on kirjoitettu. Näkeminen vahvisti sanan ja sana näkemisen.

Kuitenkin on niin, että näkeminenkään ei meitä hyödytä ilman uskoa "sillä ilman uskoa on mahdoton olla otollinen". Niin monet ovat nähneet, mutta siitä huolimatta heillä ei ole uskoa. Nyt toteutuu pakanakansain keskuudessa, Suomenkin kansan, sama, mikä toteutui Israelissa Jeesuksen päivinä: "Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän tähtensä, eivät he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi." (Joh 12: 37-40) Jos nyt ei näiden tekojenkaan tähden, joita Herra tekee Israelissa, tehdä parannusta, tulee se useimpien kohdalla olemaan mahdotonta sitten kun suuret vitsaukset alkavat, niinkuin Ilmestyskirja murheellisena toteaa: "Ja jäljelle jääneet ilmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä"; "Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että olisivat antaneet hänelle kunnian"; "- ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa" (Ilm 9: 20; 16: 9, 11.)

Tuntuu siltä kuin olisimme Karmel-työssä niitä, jotka kutsuttiin yhdennellätoista hetkellä, viimeisen tunnin ajaksi, tekemään työtä Jumalan viinitarhassa ennenkuin viinitarhan Herra tulee hedelmien korjuuseen ja palkan maksuun. Siksi jokaisen tähän työhön kutsutun tulee olla uskollinen loppuun saakka.

*) Lieneekö kirjoittaja valitessaan tämän otsikon muistanut, että "Jumalan Viinitarha" on hepreankielellä - "Karmel"?