Lähettänyt käyttäjä Petri

Tänään on kulunut 67 vuotta siitä kun Neuvostoliiton Puna-armeijan joukot vapauttivat Auschwitz-Birkenaun keskitysleirin vangit. YK julisti vuonna 2005 tammikuun 27. päivän kansainväliseksi holokaustin muistopäiväksi. Päivä muistuttaa meitä juutalaisten joukkotuhosta, jonka Saksan kansallissosialistit toteuttivat toisen maailmansodan aikana. Holokaustin julkinen ja näkyvä muistaminen on tärkeää, jottei sama voisi enää koskaan toistua.

Kuinka miljoonien ihmisten surmaaminen oli mahdollista?

Tämän päivän tutkijat tutkivat ”vihapuhetta”, joka kohdistuu toisiin ihmisryhmiin. Omasta ryhmästä poikkeavan ajattelun tai toiminnan katsotaan oikeuttavan vihaan. Vihapuhe ja sen mukaiset asenteet leviävät helposti ja nopeasti sosiaalisessa mediassa. Se, mikä on totuudenmukaista ja oikeaa ja tavoiteltavaa jää helposti toissijaiseksi. Joukkoviestinnästä ja mediasta itsestään on tullut oikeudenmukaisuutta ohjaava väline. Saksan kolmannen valtakunnan propaganda muokkasi taitavasti ja järjestelmällisesti kansalaisten asenteita haluamaansa suuntaan. Juutalaiselta kansanosalta riistettiin yhtäläinen ihmisarvo ja heidät luokiteltiin alempiarvoisiksi ihmisiksi. Rotuoppien kehittäjät käyttivät hyväkseen ihmisten katkeruutta, uskontoa, tiedettä, taidetta ja poliittista valtaa. Kaikki yhdessä pantiin palvelemaan ideologisia päämääriä.

Endlösung - lopullinen ratkaisu

70 vuotta sitten, tammikuun 20 päivänä 1942, tekivät Saksan kansallissosialistit Berliinin lähellä sijaitsevassa Wannseen huvilassa päätöksen Euroopan 11 miljoonaisen juutalaiskansan lopullisesta tuhoamisesta. Tätä varten suunniteltu tuhoamiskoneisto oli niin tehokas, että se jatkoi toimintaansa aina kolmannen valtakunnan viimeisiin hetkiin saakka, marraskuuhun 1945. Kukaan ei tiedä surmattujen juutalaisten tarkkaa määrää, jonka on arvioitu olleen viidestä seitsemään miljoonaan. Tuhoamisleireillä surmattiin myös muita erilaisiin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, romaaneja, vammaisia, homoseksuaaleja, venäläisiä sotavankeja ja poliittisia vastustajia. Uhreja on arvioitu olleen kaikkiaan 11-17 miljoonaa.

Ei koskaan enää

Holokaustin uhrien muistopäivänä meidän on syytä muistaa omaa eurooppalaista lähihistoriaamme. On syytä tarkistaa ja kysyä, millaiset arvot ja asenteet meitä tänään ohjaavat? Ohjaako minua itseäni ulkopuoleltani tuleva vihapuhe, joka kohdistuu johonkin toiseen ryhmään? Aika, jossa elämme on täynnä tällaista puhetta. Kun luen Jumalan sanaa Raamatusta, löydän sieltä Jeesuksen vastustamassa oman aikansa vihapuheiden pitäjiä. Hän ei suostunut ”henkensä uhallakaan” oman aikansa viharyhmien ohjailtavaksi.

Holokaustin muisto nyt

Holokaustin uhrien muisto ry järjesti 26.1 Helsingissä Pasilassa tilaisuuden, jossa Israelin valtion tervehdyksen lausui suurlähettiläs Dan Ashbel. Hän painotti puheenvuorossaan Shoahin ainutkertaista ja universaalia luonnetta. Juutalaisten joukkotuhoa ei voi verrata mihinkään muuhun ihmisoikeusrikkomukseen tai vainoon. Sen antamaa kokemusta ja opetusta on sellaisenaan käytettävä estämään vastaavan toistuminen tulevaisuudessa. Holokaustin muistotilaisuus järjestetään kaksikielisenä myös Helsingin Vanhassa kirkossa lauantaina 28.1 klo 18.