Lähettänyt käyttäjä Petri

Tunnettu eurooppalainen kirkkomusiikin säveltäjä John Taverner kutsui taannoin Suomessa vieraillessaan eurooppalaista nykykulttuuria kuoleman kulttuuriksi. Hän selitti lausumaansa näin: "Jumalan pyhyyden kuva eurooppalaisessa ihmisessä on turmeltunut. Vaikka Jumala lähestyy ihmistä puhutellakseen häntä, niin tämä tietoisesti kääntää hänelle selkänsä ja pakenee pois. Ihminen kulkee elämästä kohti kuolemaa. Teologit puhuvat toisin sanoin Jumalan kuoleman teologiasta. Tämä merkinnyt sitä, että kristinuskon keskeisille opinkappaleille on haluttu antaa aivan uudenlainen sisältö ja tulkinta. Jeesus ei syntynytkään neitsyt Mariasta, hän ei sovittanutkaan syntejämme ristillä, hän ei noussutkaan kuolleista kolmantena päivänä..."

Merkillepantavaa tässä uudessa "kuoleman teologiassa" on se, että siitä on pyritty poistamaan kaikki juutalaiskristillisen uskon ja maailmankuvan ainekset. Näin on saatu luotua paremmin tämän jälkimodernin ajan ihmiselle sopiva uskonto, joka ei syyllistä eikä purista mistään kohtaa.  Se pyrkii kohti korkeita arvoja ja ihanteita, mutta ei ponnista miltään perustalta. Mieleen tulee etsimättä Ranskan vallankumouksen julistus: "Vapaus, veljeys ja tasa-arvo."

Kun tarkastelee maanosamme kehitystä historian valossa, on kristinusko ja luottamus Jumalan sanaan ollut sen arvopohjana. Kaikki sivistys, kasvatus ja opetus on perustunut kristinuskon läpäisemille arvoille. Onhan tästä jäänteenä vieläkin Helsingin yliopiston virallisessa almanakassa Jeesuksen Kristuksen nimi. Tieteellä, taiteella ja kasvatuksella on ollut suunta, orientaatio. Vaikka tietomäärä olisi kuinka valtava tahansa tai välineet aivan loistavat, niin suunnan puuttuminen johtaa kaiken hajoamiseen.

Kaikki kasvatus ja opetus perustuu vallitseviin arvoihin, kotona, koulussa ja yhteiskunnassa. Muutos on ollut nopea viimeisen kymmenen vuoden aikana. Miten evästäisit omaa lastasi maailmaan, jossa ainoa jäljelle jäänyt arvo on tuloksen tekeminen ja ainoa jäljelle jäänyt usko on kulutususko? Siis kilpaile ja kuluta! Lähimmäisesi kilpailee kanssasi samoista resursseista kuin sinä ja pyrkii hyötymään kaikesta mahdollisesta kustannuksellasi. Eikö tämä ole kuin ylösalaisin käännetty kristinusko, jonka ytimessä on rakkauden uhri, antaminen ja jakaminen. Ihmisestä on tehty jumala ja Jumalasta ihminen. Monen suomalaisen tuntema sielunhoitaja ja sananopettaja Erik Ewalds sanoi aikoinaan: "Kun ihmiseltä otetaan arvot pois, jäljelle jäävät väkivaltaisuus ja seksuaalisuus."
 

Arvojen alasajo on ollut nopeaa viimeisten vuosien aikana

Avioliitto, vanhemmuus ja perhe ovat jo kauan kärsineet vakavista vaikeuksista maanosassamme. Erityisesti pohjoismaissa kasvaa kokonainen isättömien lasten sukupolvi, jolle sitoutuminen ylipäänsä mihinkään on vaikeaa ellei mahdotonta.
 

Raamatun kuva Luojan ja luodun välisestä yhteydestä

Raamattu kertoo meille alusta alkaen, että yhteys Luojan ja luodun välillä perustuu rakkauteen, uskoon ja luottamukseen. Jumalan oman kansansa kanssa tekemän liiton päämäärä oli elämä ja rauha. Yhä on niin, että ihmisen perimmäiset tarpeet täyttyvät rakkauden ja luottamuksen kautta myönteisessä ja rohkaisevassa vuorovaikutuksessa. Hylkääminen riistää ihmiseltä turvallisuuden, identiteetin ja hyväksytyksi tulemisen.

Ihminen on harhautunut ja luopunut Luojastaan aikaisemminkin. Profeetta Jesaja sanoi Juudan kansasta: "Koska te sanotte: Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sentähden, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene." Jes. 28:15-16.

Uskosta ja luottamuksesta Jumalaan ja Jumalan sanaan on nytkin kysymys. Pidämmekö kiinni Jumalan ilmoituksesta, Hänen sanastaan?

Asiasanat: