Lähettänyt käyttäjä Petri

Tämän päivän Israelin olemassaoloa voidaan pitää ihmeenä. Israelin valtion uudelleensyntyminen 14.5.1948 täytti juutalaisen kansan säilyttämät vuosisataiset lupaukset ja unelmat kansallisesta kodista isille luvatussa maassa.  Ensimmäistä ihmettä seurasi toinen ihme, juutalaisten laajamittainen kotiinpaluu, aliah, 1900 vuotta kestäneestä hajaannuksesta.

Tämä kotiinpaluu jatkuu yhä meidän päivinämme. Kauan ”kadoksissa” olleita juutalaisia heimoja palaa yhä isien maahan Israeliin. Manassen heimon jälkeläisten alia Koillis-Intiasta jatkuu parhaillaan. Kolmas ihme, joka jatkuu on ollut modernin Israelin valtion rakentaminen. Kuuden naapuriensa kanssa käymän sodan jälkeen Israel on edelleen ainoa Lähi-idän demokraattisesti johdettu maa. Se on muutamassa vuosikymmenessä noussut ensimmäisten kansakuntien joukkoon tieteen, taiteen ja teknologian osaajana ja tuottajana. Israel tunnetaan maailmalla edelläkävijämääna keinokastelun, vedenpuhdistuksen, aurinkoenergian, tietotekniikan ja lääketieteen alueella. Kansainvälisessä vertailussa Israel on johtavia maita uusien yritysten perustamisessa ja uusien innovaatioiden käyttöönottamisessa.  Sillä on tänään ja tulevaisuudessa paljon annettavaa maailman kansoille.

Israelin kokemiin ihmeisiin voidaan tänään lisätä energiaomavaraisuus. Maa joka on suurelta osaltaan autiomaata on lähitulevaisuudessa maakaasun- ja öljynviejä. Raamatun kirjoituksista löydämme Israelin profeettain voimakkaan rakentamiskehoituksen.  Rakentaminen on Herran alttarin, temppelin ja Israelin maan rakentamista. Jumalan omaisuuskansa tullaan rakentamaan ja asettamaan ennalleen fyysisesti, sielullisesti ja hengellisesti.

Minä rakennan sinut jälleen, sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Jer. 31.4

Minä olen se, joka Jerusalemille sanon:Sinussa asuttakoon!, ja Juudan kaupungeille:Teidät rakennettakoon!Jes. 44:26.

Israelin naapurikansat eivät ole katsoneet hyvällä sen asuttamista ja rakentamista. Tänään Israel joutuu kokemaan koko olemassaoloonsa kohdistuvaa uhkaa enemmän kuin koskaan. Kansakuntien noustessa sitä vastaan, se tarvitsee ystäviä, esirukoiljoita, tukijoita. Sinä voit olla yksi Israelin rakentajista.

Tavataan Espoossa 24.-26.5.