Suomen Karmel-yhdistys

Karmel Instituutti

 • Karmel Instituutti on Suomen Karmel-yhdistys ry:n yhteydessä toimiva opiskelu­keskus.
 • Yhdistyksen tunnuslause on: "Raamatun ja Israelin puolesta."
 • Instituutti toteuttaa yhdistyksen säännöissä mainittua opiskelutoimintaa Israelissa.

Instituutti ei ole luonteeltaan poliittinen, mutta pitää Israelin valtion olemassaoloa ja juutalaisten paluuta Luvattuun maahan laillisena oikeutena.

Instituutin toiminnan keskukseksi Israelissa on kaavailtu pääasiallisesti Jad Hashmonaa.
 

Opinto- ja kurssitoiminta

Instituutissa järjestetään kongresseja, luentoja, seminaareja, symposiumeja ja erilaisia kursseja ja tapahtumia. Instituutin opiskeluaiheita olisivat esim:

 • Raamattu
 • Eretz Israel, historia, arkeologia, maantiede, luonto jne.
 • Heprean kieli, juutalainen ja itämainen kulttuuri
 • Juutalaisuus, kristinuskon juutalaiset juuret (kristinuskon synty- ja kasvuympäristö)
 • Uskonnollinen elämä Israelissa, uskonnot, juutalais-kristillinen dialogi

Luennoitsijoiksi kutsutaan tasokkaita tutkijoita ja asiantuntijoita niin Suomesta kuin Israelistakin. Opetuskeskus haluaa palvella kaikkia Israelista ja Raamatusta kiinnostuneita ihmisiä. Instituutti harjoittaa myös julkaisutoimintaa.
 

Kulttuurikeskus ja asiantuntijafoorumi

Karmel Instituutti toimii israelilaisten ja suomalaisten ammatti- ja harrastusryhmien ja näkemysten kohtaamispaikkana. Instituutin tavoitteena on tukea Suomen ja Israelin välistä keskinäistä tuntemusta ja kulttuurinvaihtoa. Instituutti toimii foorumina, jossa suomalaiset asiantuntijat ja "opiskelijat" ovat vuorovaikutuksessa israelilaisten asiantuntijoiden kanssa.

Aiheita voisivat olla esim:

 • Israelilainen yhteiskunta
 • demokratia ja ihmisoikeudet Israelissa ja Lähi-idässä
 • tiede, tutkimus
 • talous, elinkeinoelämä
 • taide, musiikki, urheilu
 • kasvatus, kulttuuri
 • media jne.
   

Näyttelyt

Instituutti järjestää muun muassa taidenäyttelyitä, luentoja ja konsertteja Israelissa ja Suomessa. Yhteistyössä erilaisten sekä yksityisten että julkisten organisaatioiden kanssa instituutti toteuttaa mm. erilaisia teemaviikkoja. Mahdollisuuksien mukaan näyttelytilaa voidaan tarjota myös instituutin ulkopuolisille sidosryhmille instituutin toiminta-ajatuksen mukaisiin tilaisuuksiin.
 

Tietokeskus

Instituutti pyrkii jakamaan tietoa Israelista suomalaisille ja Suomesta israelilaisille. Lisäksi esillä pidettävän informaation tavoitteena on edistää vuorovaikutusta Israelin ja Suomen välillä tutkijoiden, opiskelijoiden, eri alojen asiantuntijoiden ja tavallisten kansalaisten keskuudessa. Kerätään tietoa suomalaisten opiskelumahdollisuuksista Israelissa ja israelilaisten Suomessa. Oppilaitoksille ja yrityksille tarjotaan mahdollisuus pitää esillä esitemateriaalia. Edistää käytännön yhteistyön ratkaisujen löytämistä myös yritystoiminnan ja liike-elämän alalla.
 

Kirjasto

Karmel Instituutti ylläpitää toimitiloissaan kirjastoa, joka palvelee sekä käsikirjastona että lukusalina. Kirjastoa on kartutettu sen perustamisesta lähtien pääasiassa lahjoituksin, mutta myös omin hankinnoin. Tavoitteena on luoda Suomea ja Israelia käsittelevä peruskäsikirjasto. Kirjaston kokoelmat sisältävät tieto- ja sanakirjoja, suomalaista ja israelilaista tiede- ja taidemaailmaa esitteleviä teoksia sekä romaaneja. Kirjojen lisäksi kirjastossa on myös musiikkia CD-levyinä sekä Suomen ja Israelin yhteyksien kannalta sopivia videoita ja cd-romeja. Kirjastoon on kerätty myös erilaisia oppaita ja esitteitä, jotka esittelevät maita ja niiden yhteiskuntaa ja kulttuuria.
 

Tiedustelut:

Suomen Karmel-yhdistys ry
Vuorimiehenkatu 15 B, 00140 Helsinki, Finland
puh. 045 128 1655
karmel@karmel.fi